Direktdemokraterna Göteborg

Din rösträtt mellan valen

Direktdemokraterna är partiet som vill att din röst ska bli hörd. Det är den enda punkten i vårt partiprogram.

Din rösträtt mellan valen